• 27 TH 9, 2022
TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN THIẾT KẾ (BÌNH FILE)

Định lượng giấy in ảnh hưởng toàn bộ quá trình vận hành của máy in, vì vậy lựa chọn loại giấy có khả năng “ăn mực” và “bắt màu” rất quan trọng.

Xem thêm